Học bổng Thạc sĩ du học úc đại học Sydney năm 2015

I. Thông tin học bổng
Đại học La Trobe mời các ứng viên quốc tế tham gia học bổng Thạc sĩ của trường Kinh doanh La Trobe tại Melbourne. Có 3 loại học bổng được trao: Thạc sĩ các khóa học ($3,000); Thạc sĩ Quản lí kĩ thuật ($5,000); Thạc sĩ Quản lý công nghệ thông tin ($5,000). Ứng viên phải đáp ứng được yêu cầu Tiếng Anh và yêu cầu học thuật-điểm GPA đại học từ 70% trở lên và ứng viên phải nhận được lá thư mời của trường.

5

Đối tượng: sinh viên quốc tế
Số lượng: không giới hạn
Thời hạn học bổng: phân bổ đều suốt thời gian khóa học
Yêu cầu: Ứng viên phải:
– Đáp ứng được tiêu chuẩn ngoại ngữ của từng khóa học;

– Điểm GPA đại học từ 70% trở lên (tương đương với trình độ 7.0 trở lên tại Việt Nam)

– Nhận được là thư mời từ trường (đăng ký vào 1 khóa học của trường)

– Kinh nghiệm làm việc cũng một trong những yếu tố đáng xem xét

Thời hạn nhận hồ sơ: 27/2/2015

Phương thức nộp đơn: ứng viên quan tâm gửi đơn trực tuyến qua địa chỉ:

Đối tác