• Giới thiệu

    Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Đa khoa Nhị Chiểu đang từng bước đi lên. Những nămv 1960-1967, Bệnh viện chỉ là trạm khám nhỏ và thô sơ với tổng số 30 giường bệnh, 03 y sĩ 30 cán bộ. Đến những năm 1968-1993, Bệnh viện đã dần được nâng cấp lên và lúc đó Xem thêm

Tin tức
Thông tin y học
logo footer